Om

”Fotoserierna tar dig med in i en poetisk värld, där verklighet och fantasi går hand i hand. Ge dig ut på en alldeles egen resa där tankarna får vingar.”

Lena om sin fotokonst:
”Foto är en passion som funnits i många år och att kombinera den med andra konstnärliga uttryck gör mig lycklig. Jag älskar att ge min fotokonst en twist, en tanke, ett uttryck, en färg, en fläck, ett extra avtryck och att berätta en historia. Helt enkelt något som lämnar något att tänka på, som en egen värld. Ibland kör jag på lite mer och ibland är det väldigt subtilt, det intuitiva, får helt styra. Sedan får betraktaren ta det vidare till sin egen upplevelse. Jag vill att du skall sugas in i just den tavlans värld. Det här med konst är ju så subjektivt, finns inget rätt eller fel i vare sig uttryck eller känsla. Det kan kännas väldigt tillåtande.”

Förutom sitt fotograferande har Lena en mer än 30 år lång karriär på musikscenen och har turnerat både i Sverige och utomlands.
Hon har sitt ursprung bland Bohusläns klippor på västkusten, men är numera bosatt på Värmdö i Stockholms skärgård och spenderar även gärna tid i stugan i Härjedalen. Hon älskar att resa över hela världen och upptäcka nytt.

Lena är utbildad vid HDK Valand i Göteborg och har studerat foto vid Luleå tekniska universitet. Utöver det har hon läst retorik vid Stockholms universitet och Södertörns högskola och har ett intresse kring bildretorik och önskan att varje bild skall berätta en historia.

Ett nyfiket öga med känsla för stunden.

Lena Nilsson Lena Vision

About

””These series of photoart take you into a poetic world, where imagination and reality goes hand in hand. Let yourself out on a journey and give wings to your thoughts.”

Lena about her photoart:
”Photo is a passion for med since many years and to combine that with other artistic expressions makes me happy. I love to give my photo art a twist, a thought, an expressioin, a colour, a spot, an extra imprint and to tell a story. Simply something that brings you into another world. Sometimes it´s ”a lot” and sometimes is very subtle, intuition and the spur of the moment lead. Then it´s up to the viewer to bring it in to their own experience. I want them to be drawn into the world of that particular photo. Art is very subjective, there is nothing right or wrong in either expression or feeling which is very permissive.”

Except from her photography, Lena has more than a 30-year career on the music stage, touring both in Sweden and abroad.
She originates from the pink, granite rocks in Bohuslän on the west coast of Sweden, but now lives in the Värmdö archipelago of Stockholm. She also spends her time in the cabin up north in Härjedalen. She loves to travel and, explore new things.

Lena has, besides studying photography at Luleå technical university, studied the art of rhetoric at Stockholm University and Södertörn University. She has an interest when it comes to the rhetoric in images and has a wish that every picture tells it´s own story.

Shopping Basket